- Turistfisken er et ganske stort kvantum, og det meste tas av utlendinger, som fileterer fisken og tar den med hjem. Er det ikke da logisk at dette er fisk som ikke tas fra norske fiskere, sa Pedersen, som ikke selv ville ha æra for forslaget:

- En av våre medlemmer lurte på hvorfor det ikke er slik at turistfiskekvoten ikke tas av tredjelandskvoten. Det er jo tredjelands borgere som i stor grad som fisker på turistkvoten og tar fisken med seg ut av landet? Han har så absolutt et godt poeng.