Derfor vil minstepris på konsumlodde videreføres sammen med gjeldende avviksreglement. Det blir imidlertid forandring på utbudsreglementet for islandslodda.

1.000.000 tonn

Etter konsultasjoner med Sjømatbedriftene og Sjømat Norge er det oppnådd enighet om å videreføre minsteprisen på konsumlodde på 2,50 kr i 2022.

Et forventet uttak på i størrelsesorden 1.000.000 tonn lodde i 2022 gjør at prisforventningene skrus ned og kjøper- og fiskersiden har derfor kommet til at det ikke er noen grunn til å foreta endringer fremfor 2022-sesongen på disse områdene, skriver sildelaget.

Sildelaget anslår at Norske fartøyer kunne fiske i størrelsesorden 140.000 tonn ved Island vinteren 2022. I tillegg kommer 41.950 t i Barentshavet.

Redusert kvantumsgrense

Etter ønske fra Sjømat Norge ble utbudsreglementet for lodde ved Island diskutert i Salgsutvalget.

Her har en etter en helhetsvurdering konkludert at med virkning fra 1. januar 2022 vil kvantumsgrensen for pålagt utbud til Norge bli redusert fra eksisterende 500 tonn til 300 tonn. Den nye kvantumsgrensen vil gjelde for fangster både til konsum og til mel/olje.