Med 18 nye innbyggere i første kvartal av 2018 er Måsøy sammen med Alta på topp i innflytting i Finnmark. Men i prosent utgjør de 18 til Måsøy så uendelig mye mer enn for Altas del, og ordfører i Måsøy, Reidun Mortensen er overfor Ifinnmark.no ikke i tvil om at veksten skyldes innlemmelsen i kvoteområdet for kongekrabben.

Hun tror først og fremst det handler om at fiskere som tidligere tok utflytting til øst, nå tar flytting tilbake til Måsøy. Men hun ser heller ikke bort fra at det har kommet nye fiskere til.

– Rekruttering til fiskeriene begynner å ta seg opp. Ungdommer og flere ser at det er muligheter til å tjene sitt levebrød her på kysten, konkluderer Mortensen overfor Ifinnmark.no.