Havforskningsinstituttet skriver i sin toktrapport at bestanden ble registrert fra Buagrunnen i sør til Fugløybanken i nord.

- Det ble observert en økning i biomasseindeksen på 30% i forhold til fjoråret. Fremdeles er det 2013-årsklassen som bidrar sterkest, skriver toktleder Aril Slotte.

Toktet ble gjennomført under til dels utfordrende værforhold som tidvis forhindret progresjonen, samt skapte utfordringer med å oppnå god kvalitet på de akustiske dataene og reduserte mulighetene for tråling på observasjoner.

Likevel, resultatene anses å være av akseptabel kvalitet for bruk i bestandsvurderingen.

Økningen i biomasseindeksen kan til dels skyldes tilvekst hos 2013 årsklassen, men det ser også ut til at årets tokt i større grad har fanget opp bestanden enn under fjorårets tokt.

Mest sild i området Haltenbanken-Sklinnabanken og sørvestlige deler av Vesterålsbanken

Silda sto under toktet veldig bra til for estimering med ekkolodd.

Den ble observert akustisk spredt over store deler av dekningsområdet hovedsakelig på 150-300 m dyp døgnet rundt sør for Vesterålen, mens i nordligere områder ble den også observert nærmere overflaten om natten.

Økende andel av 2013-årsklassen nordover og et lite gløtt av 2016 årsklassen lengst nord

Som i 2018 og i tidligere år ble silda mindre nordover, noe som all hovedsak skyldes at andelen av 2013-årsklassen økte. Helt nord i dekningsområdet, i havet vest av Fugløybanken var det 2016 årsklassen som dominerte, fremgår det av rapporten.

Denne årsklassen stiller det det seg forventninger til at skal gi et større bidrag enn 2013 årsklassen, som i forhold til den siste virkelig store 2004 årsklassen er av medium størrelse. Det er med andre ord lenge siden sist gang bestanden kom med en stor årsklasse, så det vil bli spennende å følge utviklingen av 2016 årsklassen fremover, skriver toktleder Slotte.

Årets økosystemtokt i Norskehavet i mai er den den neste muligheten får å sjekke styrken på denne årsklassen.

Silda er forventet å trekke ut fra Barentshavet i vår, og styrken på årsklassene blir normal fanget bra opp av dette toktet når silda er blitt tre år gammel.