Det er inklusiv 16,0 mill kroner etter landing fra utenlandske båter, melder Norges Råfisklag på sine nettsider. Sistnevnte bestod av en fangst levende snøkrabbe fra latvisk fartøy, og fra 5 frysetrålere (en grønlandsk og 4 russere) ble det levert nær 1.000 tonn torsk og 430 tonn hyse.

Sammenlignet med samme periode i fjor er starten i år noe bedre, i fjor var totalen 107,4 mill kroner, hvorav 21,8 mill kroner kom etter landing fra utenlandske båter. Det innebærer at omsetningen fra norske båter i fjor utgjorde 85,6 mill kroner, mot altså 113,2 mill kroner i år. Her må bemerkes at omsetningen av fryst fisk vil ende opp en god del høyere enn 37,7 mill kroner, som følge av salg som venter avklaring og seddelføring.