Troms Fylkesting har nemlig satt av tre millioner kroner til næringsutviklingsprosjekter innen sjømatnæringen.

Fra vederlag for oppdrett

Pengene er hentet fra vederlagsavgiften fra oppdrettsnæringen, og skal nå få fart i nytenkning blant fylkets sjømatprodusenter.

Programstyrets medlemmer representer Fiskeri- og havbruksnæringens Landsforening, Norges Råfisklag, Eksportutvalget for fisk og Troms Fylkeskommune, skriver programstyret i en pressemelding.

Samarbeid og forståelse

Programstyret søker bedrifter med prosjekter som bidrar til næringsutvikling, økt samarbeid og forståelse mellom havbruk og tradisjonell fiskerinæring.

- Det skjer allerede mye positivt i fiskerinæringen. Nye produkter utvikles og konsumet av sjømat øker. Denne utviklingen vil vi styrke, slik at det på sikt blir grunnlag for flere arbeidsplasser. Enten gjennom bedre utnyttelse av flere arter, produktutvikling og markedsføring eller gjennom prosjekter som kan bidra til å forlenge sesonger”, sier programstyrets administrator, Ingunn Strømmesen.

Tildelingsperioden er frem til utgangen av 2012, og styret håper på et mangfold av søknader.