«Fishing for litter» - eller fritt oversatt «søppelfiske» er et prosjekt iverksatt av Miljødirektoratet, der et tjuetalls fiskebåter tar meg seg storsekker på havet som de kan bruke til å ta vare på alt avfallet de får opp sammen med fangsten. Avfallet kan deretter leveres gratis i havnene Tromsø, Ålesund og Egersund. Etter hvert vil det bli flere mottak, melder NRK.no.

Prosjektet ledes av konsulentselskapet SALT i Lofoten, som gjør et registreringsarbeid av det ilandførte søppelet for å få mer kunnskap om hvor innsatsen mot forsøpling bør settes inn.

– Å finne ut hvem som er ansvarlig for forsøplingen er vanskelig. Men vi håper at prosjektet kan gi oss nødvendig kunnskap til å finne nye tiltak som kan bidra til at mindre søppel havner i vannet, sier prosjektleder Hilde Rødås Johnsen i SALT til NRK.

Hun sier det har kommet store mengder søppel til land i løpet av prosjektets seks første måneder, og hun nøler ikke med å karakterisere det som en suksess.