- Dersom noen nå utnytter situasjonen og bryter regelverket, er det både provoserende og umoralsk, sier Kjell Ingebrigtsen og Geir Ove Ystmark i en felles pressemelding.

Norske myndigheter har endret sine kontrollrutiner knyttet til sjømatnæringen under koronakrisen. Av smittevernhensyn er det fysiske tilsynet midlertidig redusert. Tilsynsorganene prioriterer nå økt elektronisk kontroll med blant annet innmeldinger av fangst og sluttsedler.

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen har denne uken gått ut i flere medier og sier blant annet i Avisa Nordland at han mener det er både skjerpende og umoralsk om noen i sjømatnæringen jukser nå.

Både fiskernes interesseorganisasjon Norges Fiskarlag og fiskeindustriens talerør, Sjømat Norge, støtter fiskeriministeren, men etterlyser også forsterket tilsyn i en sårbar tid.

Gir støtte

- Ministeren har etablert et ukentlig kontaktpunkt med organisasjonene i næringen og gjorde det mandag tydelig at han ikke har aksept for at aktører i næringen utnytter situasjonen. Dette støtter vi fullt ut, sier Kjell Ingebrigtsen, leder i Norges Fiskarlag.

- Samtidig er det viktig at en har gode alternative metoder på plass, slik at en kan kontrollere godt nok og luke ut de som prøver seg, sier administrerende direktør i Sjømat Norge, Geir Ove Ystmark.

Ingebrigtsen og Ystmark maner til felles front mot regelbrudd.

-Vår næring er avhengig av myndighetenes og forbrukernes tillit både nasjonalt og internasjonalt. Vi lurer oss selv og svekker vårt eget omdømme ved å tro at kortsiktig vinning har noe for seg, sier Ingebrigtsen.

Komplisert regelverk

Fiskeriorganisasjonene påpeker at fiskeri- og sjømatnæringen har et utall kompliserte regler og forskrifter som det ikke alltid er like lett å holde seg oppdatert på.

- Det kan være utfordrende for både fisker og fiskekjøper. De fleste gjør heldigvis et ærlig og godt arbeid. Dersom noen utnytter en slik situasjon nå, fordi det eventuelt går lengre tid mellom kontrollene, er det forkastelig, sier de to.

- Dagens situasjon viser også at det er behov for å endre kontrollsystemet, og det er viktig at regjeringen nå følger opp den offentlige utredningen om fremtidens fiskerikontroll. Vårt krav er at det må gjøres enklere og mer forutsigbart å drive i næringen – samtidig som det må bli vanskeligere å bryte regelverket, sier Geir Ove Ystmark og Kjell Ingebrigtsen.