- Mer enn 70 prosent er helt eller dels uenig i at det er viktig at vi får opp oljen fra norsk sokkel så raskt som mulig slik at vi får ut den verdien som ligger der.

- Nesten 60 prosent er helt eller dels enig i at oljevirksomheten må begrenses til de områdene der det allerede er aktivitet i dag. Vi kan ikke ta sjansen på at det kommer utslipp i sårbare områder, slik som Lofoten og Vesterålen.

- Mer enn 60 prosent er helt eller dels uenig i at oljeselskapene må få bore langs hele kysten - det viktigste er å få tilgang til nye oljereserver og sikre arbeidsplassene i oljesektoren.

Etter tidligere storfunn i Barentshavet ble det i går klart at Olje- og energidepartementet åpner nye områder for leteboring. 86 blokker eller deler av blokker lyses ut i 22. konsesjonsrunde på norsk sokkel. De fleste av dem, hele 72, er i Barentshavet, 14 i Norskehavet

Utlysningen skal berede grunnen for nye utvinningstillatelser før sommeren 2013.

- Vi opplever nå rekordstor interesse for Barentshavet. Med 72 av totalt 86 utlyste blokker står Barentshavet fram som mulighetenes hav i 22. konsesjonsrunde. Her har vi hatt svært oppløftende leteresultater, og jeg gir nå industrien tilgang til nye områder i tilknytning til disse funnene, uttalte olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp) da konsesjonsrunden ble presentert.

Men ikke alle er like fornøyde. En fersk meningsmåling viser at et flertall i Norge er kritisk til å slippe løs oljeindustrien langs norskekysten.

Tallene er godt nytt for miljøbevegelsen, noe Naturvernforbundets leder, Lars Haltbrekken, ikke legger skjul på.

- Dette er jo svært gledelige tall, sier Haltbrekken til Dagsavisen og peker på at flertallet svarer at det beste er at ikke all olje hentes opp nå.

- Å la mer norsk olje ligge på havbunnen er et av de viktigste klimatiltakene vi kan gjøre, sier han.

Mer i papiravisa