- Dersom det oppstår en situasjon der produksjonen må stenges ned grunnet korona-viruset, så anser vi at dette er en Force Majeure hendelse i henhold til punkt 12.2 i Norges Sildesalgslags Forretningsregler, skriver laget på egen hjemmeside, og fortsetter:

- Ved slike Force Majeure tilfeller har vår praksis vært at vi går på neste reelle bud i den auksjon som det aktuelle fartøy har vært på og avstemmer om den aktuelle kjøper kan overta fangsten. Dersom ingen av kjøperne som har deltatt i den aktuelle auksjon har kapasitet til å motta fangsten vil en måtte auksjonere fangsten på nytt. Og da med mulighet for endret utbudsområde.

- Ved eventuelle problemer knyttet til lossemetode for råstoff til mel- og oljeanvendelse grunnet korona-viruset foreslår vi følgende retningslinjer:

Dersom lossemetode 1 og 2 er valgt, jfr Rundskriv 04/20, og fabrikken ikke kan oppfylle dette grunnet korona-viruset, skal fartøyet kontaktes om valg av annen lossemetode, alternativt gis muligheten for å ta fangsten ut på ny auksjon.

Vi håper dette er avklarende i forhold til den svært alvorlige situasjonen som koronavirus-utbruddet innebærer.

Rundskriv 07/20 leser du her.