Fiskebåtredernes Forbund viser til at det ifølge opplysninger fra Fiskeri- og kystdepartementet gjenstår rundt 10.000 tonn nordøst arktisk torsk av tredjelandskvoten som følge av at det ikke er inngått avtale med Færøyane for 2011, og fordi EU ikke har vært i stand til å tilby Norge aktuelle byttekvoter. Forbundet ber om at denne kvoten snarest fordeles blant norske fiskere.