Stortingsrepresentant Svein Gjelseth (Ap) ber på det sterkeste om at rødgrønne statsråder setter seg til forhandlingsbordet og hindre seismikkskyting i Nordsjøen under makrellfisket.

– Seismikkskyting i makrellfeltene i august/september vil ta fra enkelte fiskere halve årslønna, sier han til Sunnmørsposten.

Ap-representanten reagerer sterkt på at det nok et år er åpnet for seismikkskyting - som blir brukt til leiting etter olje og gass - på feltene Snorre, Kvitebjørn og Martin Linge i Nordsjøen i august og september.

– Havbunnen er jo der 365 dager i året. Hvorfor da foreta seismikkskyting i august/september, midt i sesongen for dorgefiske etter makrell? 200 mindre fiskefartøy fra nord til sør i Norge deltar i dette fisket. Disse fiskerne har inntekten sin i all hovedsak fra torskefiske om vinteren og makrellfiske om høsten. For enkelte kan dette bety at de mister halve årsinntekten sin, og alle forstår hva det betyr, sier Gjelseth til avisen.

– Hvorfor er dette et brudd på regjeringserklæringen til Ap, SV og Sp?

- I Soria Moria-erklæringa går det klart fram at en skal bestrebe en god sameksistens mellom fiskeri og olje/gass-utvinninga. Dessverre er det fiskerinæringa som alt for ofte må vike, ei næring som baserer seg på fornybare ressurser, som på lang sikt vil være ei svært viktig eksportnæring for Norge. I fjor fikk mange fiskere ødelagt sesongen sin, og myndighetene lovet da at dette ikke skulle gjenta seg. Så skjer det igjen, sier Gjelseth.

Han meiner å se ei trist utvikling i forholdet mellom fiskeri- og petroleumsnæringa. Han ber på det sterkeste olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp) og fiskeriminister Lisbeth Berg Hansen (Ap) om å sette seg ved forhandlingsbordet med partene, og komme fram til ei løsning som alle kan leve med, skriver Sunnmørsposten.