Gilbert, som er leder av akuttberedskapen ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), mener avstanden mellom Nord-Norges to redningshelikopter-baser, i Banak og Bodø, er for stor. Med den bebudede økte oljeaktiviteten i nord og den stadig økte skipstrafikken langs kysten av Nord-Norge, mener han et redningshelikopter med lege stasjonert på Andenes er nødvendig for å øke den akuttmedisinske beredskapen, melder NRK.

Tromsø ikke dekkende

– Vi kan ikke fly til havs med ambulansehelikopteret fra Tromsø og gjøre den krevende redningen av et skipsmannsskap. Det er det bare Sea King-en som kan gjøre, sier Gilbert til NRK. Helse Nord har startet et utredningsarbeid for å se på behovet. Stortingspolitikere fra Troms hilser forslaget om et legebemannenet redningshelikopter velkommen.