Ingen ting i det korte svarte fra Nærings- og fiskeridepartementet tyder på at det går mot en snarlig løsning, for norske fiskeriinteresser som investerer millioner for å handle med kineserne. Her er intet nytt siden saken var oppe i Stortingets spørretime i november i fjor.

- Påvirker fremdriften

Kvamsås har svart på Kyst og Fjords spørsmål om hva som er årsaken til at dette fortsatt tar tid - seks år etter gjenåpningen av det kinesiske markedet.

- Arbeidet med en handelsavtale med Kina startet allerede i 2008. Mye har skjedd i verden siden det. Russlands folkerettsstridige krig i Ukraina påvirker fremdriften i arbeidet og de generelle vurderingene vi gjør, skriver Kvamsås.

- Vi er opptatt av å vurdere dette bredt og bruke den tiden vi trenger for å ivareta våre interesser, skriver han.

- Når kan man vente at avtalen skal signeres?

- Det er foreløpig for tidlig å si noe om når et avtaleutkast eventuelt kan ferdigstilles.

Utenriksdepartementet

Da stortingsrepresentant Guri Melby (V) stilte spørsmål om avtalen i fjor høst, var det utenriksminister Anniken Huitfeldt (A) som svarte. Melby stilte spørsmål om hvorvidt den nye sikkerhetspolitiske situasjonen medførte endringer i regjeringens syn på behovet for en frihandelsavtale med Kina. Spørsmålet gikk opprinnelig til næringsministeren, men ble raskt videresendt til Utenriksdepartementet.

- For norsk økonomi er Kina både et marked i utvikling og en partner innen flere områder. Samtidig vil vi ivareta egen sikkerhet. Det er en balansegang vi deler med svært mange land. Både EU og USA har utstrakt økonomisk samarbeid med Kina, samtidig som også andre hensyn ivaretas. Land som Sveits, Island, New Zealand og Australia har frihandelsavtaler med Kina, og Israel er for tiden i forhandlinger om dette, sa Huitfeldt, og fortsatte:

- I forholdet til Kina må vi fremme våre interesser og ivareta våre verdier og sikkerhet på en helhetlig måte, slik vi også gjør overfor andre land. Dette gjør vi også i tett samarbeid med våre nordiske og europeiske partnere, slik det legges opp til i Hurdalsplattformen. For at vi skal klare å løse de store utfordringene verdenssamfunnet står overfor, trenger vi engasjement og samarbeid, også med Kina.

Statssekretær Helge Flø Kvamsås (A) i Nærings- og fiskeridepartementet.

Macron

Samtidig markerer land som Frankrike en selvstendig linje i denne typen saker, der man ikke uten videre vil gå i takt med USA.

– Den store risikoen er at Europa blir fanget av kriser som ikke er våre, sier Frankrikes president Emmanuel Macron i et intervju med det amerikanske nettstedet Politico: - Europa må redusere sin avhengighet til USA og unngå å bli dratt inn i konfrontasjonen mellom Kina og USA om Taiwan, sa Macron etter sitt tredagers besøk i Kina i vår.

Hemmelige avtaler

Arild Vollan, partner i Arctic Development og en av initiativtakerne bak seminaret på Engenes i forrige uke, er kritisk til den norske linja:

- Norge er dessverre påvirket av at USA ikke ønsker at land undertegner bilaterale handelsavtaler med Kina. Det er grunnen til at undertegnelsen av handelsavtalen mellom Norge og Kina har stoppet opp, sier han. Ifølge Vollan finnes det eksempler på at norske selskaper, for å kunne etablere seg i USA, må undertegne hemmelige avtaler om at de ikke skal etablere seg i Kina.

- Vi lar oss altså i for stor grad styre av USA. Vi bør håpe at EU etter hvert innser at Europa trenger en egen utenrikspolitikk. Dette vil påvirke den manglende norske utenrikspolitikken, sier han.