Bifangstfisket på slutten av året bidro positivt til resultatet, selv om det europeiske markedet for ferdigvareprodukter var svakere enn året før.

Selskapet omsatte i fjerde kvartal for 506 millioner kroner, mot 618 millioner i samme periode i 2010. Nedgangen i omsetning skyldes i hovedsak mindre salg fra lager enn det som var tilfellet året før.

- Avslutningen på 2011 var bedre enn året før og vesentlig bedre enn tidligere perioder i 2011. Bifangstfisket etter torsk var et viktig bidrag i kvartalet. Samtidig opplever vi at det europeiske markedet for ferdigvarer er enda mer krevende enn før, sier Thomas Farstad, konsernsjef i Norway Seafoods.