Navnet skjemmer ingen, og det gjelder forhåpentligvis også for halvnaken ålebrosme, blek snottfisk og paddeulke. De tre artene utgjør en liten del av Barentshavets mangfoldige fiskefauna, som nå er kartlagt i et 274 sider stort fiskeatlas.

Atlaset er laget i samarbeid mellom Havforskningsinstituttet, det russiske søsterinstituttet PINRO og Bergen Museum, og bygger på data fra det årlige felles norsk-russiske økosystemtoktet i Barentshavet (2004–2009). Tidligere er det laget et lignende atlas for Nordsjøen.

Viktig økosystem

Barentshavet er ett av de 64 store marine økosystemene på jorden og et svært produktivt havområde. Verdens største bestand av torsk lever der – i tillegg er Barentshavet oppvekstområde for norsk vårgytende sild som i en periode var den største fiskebestanden i verden.