Seks båter i Møre og Romsdal inn i fartøyregisteret