- Barentshavet sørøst blir diskutert i regjeringen, og det er flere store forskjeller fra Jan Mayen, sier miljøvernminister Bård Solhjell til nettstedet E24. Regjeringen har gått mot utvinning ved vulkanøya. Stemningen er en annen når det gjelder det sørøstre Barentshavet.

Han understreker at det i Barentshavet sørøst først og fremst er påvist gass, og at det klimamessig er forskjell på utvinning av gass og olje.

Den geografiske beliggenheten er også en nøkkelfaktor.

- Barentshavet sørøst er sammenlignbart med resten av Barentshavet, det er delelinjeavtalen som har gjort det til et aktuelt område nå. Hadde denne avtalen vært på plass tidligere, hadde området antagelig blitt behandlet som resten av Barentshavet, sier han.

Jokeren som virkelig kan få fart på sakene, er Russland - Norges motpart i delelinjeforhandlingene fra 2010.

- Barentshavet sørøst grenser til Russland, mens Jan Mayen grenser til Island, og det er stor forskjell mellom Russland og Island. Kunnskap om og aktivitet i områdene nær Russland kan være av en annen betydning, sier Solhjell til nettstedet.