– Som rettens mann, har jo jeg tro på at lov og rett skal følges. Men det skjer ikke, ikke i det hele tatt, sier Petter Ørebech til finnmarkdagblad.no.

Torsdag hadde jurist og professor Petter Ørebech tatt turen fra Tromsø til Vardø for å snakke om lov og rett i fiskeribransjen. Med arbeidserfaring fra Fiskeridepartementet, mener han trygt å kunne si at byråkratene bryter de norske lover til stadighet.

– Da jeg begynte i Fiskeridepartementet, trodde jeg at vi skulle arbeide etter loven. Men når jeg spurte de andre fikk jeg beskjed om at den paragrafen følger vi ikke – gå heller i arkivet og se hva vi gjorde i fjor, forteller Ørebech ifølge avisen.

– I lovene står det for eksempel klinkende klart at fordelingen av kvotene skal skje ved politiske vedtak. Men det skjer ikke, det vet jo alle dere. Hvem fordeler kvotene? Det er markedet. Og hvem er markedet? Det er selger og kjøper. Men selger selgeren til unggutten som skal overta etter forgjengerne sine, men som ikke eier nåla i veggen, eller selger han til Røkke? Og hva sier myndighetene, går de inn og sier at du skal selge til unggutten? Nei, det gjør de ikke. De lar alltid selgeren selge til høystbydende, sier Ørebech.