Norges Råfisklag og fiskeindustrien har i dag forhandlet og blitt enige om nye minstepriser for kommende vintersesong. Partene er enige om å videreføre ordningene med dynamisk minstepris for torsk og sei, heter det i en pressemelding fra Råfisklaget.

I modellen for beregning av dynamisk minstepris for torsk, oppjusteres prisforskjellen mellom torsk 2,5-6,0 kg (referansestørrelsen) og torsk over 6,0 kg med ekstra kr 0,50 slik at forskjellen nå blir kr 0,75 mot tidligere kr 0,25. Detaljer om dette vil framgå av oversikten over de til en hver tid gjeldende dynamiske minsteprisene for torsk på www.rafisklaget.no.

Endringene i minstepriser for fisk fra og med mandag 18. desember framgår av følgende oversikt:

Endringer i minstepriser for fisk

Hyse over 0,8 kg (snørefanget) kr 14,00 (+ kr 0,50)

Hyse over 0,8 kg (andre redskaper) kr 10,25 (+ kr 1,00)

Hyse under 0,8 kg kr 7,00 (+ kr 0,50)

Kvitlange over 2,0 kg kr 10,50 (+ kr 0,50)

Kvitlange 0,7-2,0 kg kr 9,50 (+ kr 0,50)

Kvitlange under 0,7 kg kr 5,00 (+ kr 0,25)

Rogn av torsk kr 5,50 (+ kr 0,50)

Lever av torsk kr 3,75 (+ kr 0,50)

Hau av torsk til konsum kr 0,35 (+ kr 0,10)