Daniel A. Øien

Islandske og færøyske eksportører sparker fot for norsk makrell i Japan. De tilbyr makrell til priser godt under norsk til japanske importører. Kystmagasinet får opplyst fra en importør i Tokyo at prisene de tilbyr ligger 10 til 20 prosent under gjeldende norske priser.

- Norsk makrell kan vi få for 460 til 490 yen/kg for G6 eller større, mens 300-500 gram tilbys for 200 – 220 yen/kg. Makrell fra Island tilbys rimeligere. De tilbudene jeg har sett ligger 50 yen eller mer lavere per kilo for rund frossen makrell. Det skal også være kommet tilbud på makrell fra Færøyene på samme nivå, uten at jeg selv har mottatt disse.

Vi forventer at utbudet av islandsk og færøysk makrell vil stagge en utvikling lik i fjor. Da medførte økt interesse fra våre japanske kjøpere at norske eksportører satte opp prisen. Nå er både Færøyene og Island i markedet med samme makrell som Norge. Det tror vi vil gjøre at prisene ikke stiger i år også, sier importøren. Han ønsker ikke å bli identifisert da det kan bli misforstått av andre japanske importører hvorfor han uttaler seg til et norsk nettsted.

Parallelt med at færøyske og islandske eksportører leter etter kjøpere av makrell, har den skotske fiskeriministeren varslet at britisk fiskerioppsyn vil overvåke færøyske båter. De vil ikke bli tillatt for færøyske båter å ta noe av makrellen de nå tilraner seg i britisk farvann. Normalt vil det være lettere å finne makrell i britisk farvann enn i mer nordlige færøyske områder. Færøyske fartøyer vil heller ikke ha mulighet til å fiske i andre EU-farvann, melder nettstedet kystmagasinet.no.