I et intervju med Kyst og Fjord forteller en åpenhjertig styreleder rett ut at han ikke har oversikt over hvilken samlet effekt alle de ulike vedtak om liberalisering av kvotepolitikken vil innebære. Derfor har laget gått til det dramatiske skrittet å innkalle til ekstraordinært årsmøte neste uke.

Gir galt sluttresultat

- Norges Fiskarlag har gjort en rekke vedtak, som vi selv har vært med på. Det har handlet om fri fartøyutforming, fritt redskapsvalg, om rederikvoter, kvotetak, om ressursfordelingsjusteringer, samt et ullent vedtak om Finnmarksmodellen.

- Alle disse tingene er hver for seg kanskje ikke så gale. Men når alt legges sammen er det grunn til å reise store spørsmål ved de samlede konsekvensene. Totalt sett får vi en stor liberalisering der rettigheter samles, og vi får ikke den differensierte flåten vi mener det er viktig å ha.

Ikke i takt, og i feil retning

Og når den erkjennelsen først har slått ned i laget, mener lederen det er på høy tid å snakke om det.

- Liberaliseringen som nå skjer, går ikke bare ut over fiskeren, det går ut over fiskerisamfunnene våre. Og jeg mener vi ikke kan være tilfredse med at vi fiskere kan spekulere oss inn på en rett sti, og skaffe oss velvære mens lokalsamfunnene taper.

- Dette er ikke bærekraftig på sikt, og det er på tide å drøfte dette, sier Hansen.

Han mener saken også handler om hvilken retning organisasjonen skal gå i.

- Det sies at vi skal trampe i takt. Men jeg føler ikke at vi tramper i den retninga vi mener organisasjonen skal gå. For en organisasjon som Norges Fiskarlag skal jobbe for fellesskapets beste, og det føler jeg nå at vi ikke gjør. Men heller for ei linje der enkeltredere skor seg på fellesskapets ressurser.

Les hele det åpenhjertige intervjuet i papiraravisa.