Fiskeridirektoratet markedsfører ikke aktivt det årlige opprenskingsarbeidet som har pågått mer enn to tiår, annet enn på hjemmesidene vår.

Men det har vist seg at dette arbeidet vekker oppmerksomhet også utover egne landegrenser.

– Bare siste året har forskere, forvaltere og interesseorganisasjoner fra Island, USA og Sverige bedt om informasjon om hvordan dette arbeidet gjennomføres, forteller Gjermund Langedal ved Fiskeridirektoratets utviklingsseksjon.

Prioriterte områder

Høstens opprenskingstokt foregikk på prioriterte områder mellom Ålesund og Vardø, og ble gjennomført fra slutten av august og ut september. Det ble tatt opp over 900 garn, samt betydelige mengder av andre redskaper.

Opprenskingen ble gjennomført med tråleren «Johan Feyer».

Tokttiden ligger på samme nivå som i 2011, men antall soknehal ble noe redusert på grunn av værforholdene.

Også i år er det tatt opp relativt store mengder redskap. Det er vanskelig å slå fast noen økning eller reduksjon i forhold til garntype, men det er klart at blåkveitegarn utgjør en betydelig andel og tar mest fisk.

Totalt under årets opprenskingsarbeid er det tatt opp og brakt i land i overkant av 900 garn, cirka7 500 metertauverk, cirka40 000 meterline, cirka3 500 meterwire, samt to reketråler.

I tillegg er det tatt opp en del kongekrabbeteiner, kjetting, betydelige mengder med blåser og vak samt en god del lin fra trål/snurrevad.

– Resultatet taler for seg selv, avslutter Langedal.