Fiskarlaget var godt representert da Arbeiderpartiet og LO inviterte til seminaret «Havrommet» under NTNUs Ocean Week i Trondheim. -Vi må være med når det nye havrommet fylles, sier generalsekretær Otto Gregussen i Norges Fiskarlag.

Fiskernes privilegium

-Fiskerne har en stor historisk plass i det norske havrommet. Det er vårt privilegium å være med på å sørge for at vi som næring får vår store og både naturlige og vedvarende plass også i fremtiden, sier generalsekretær Otto Gregussen. Han deltar i dag under Arbeiderpartiet, LOs og Teknas havromskonferanse.

Hans Petter Rasmussen, tidligere leder i Fiskarlaget Nord er en av innlederne under konferansen i Trondheim, mens fiskebåtreder Inge Halstensen skal delta i ett av tre diskusjonspanel.

Naturlig arena

Otto Gregussen sier han ser det som naturlig å representere næringen under denne typen konferanser og at dette er arena næringen må være tilstede på.

-Jeg mener en av de store utfordringene for fremtiden vil være hvordan alle som ønsker å bruke havet og kystarealene skal klare å samarbeide på en god måte. Dette utfordrer også oss som fiskerinæring og da er det viktig at vi er på banen og gjør en god jobb for å synliggjøre den viktige plassen vi har i samfunnet.