0Nordlaks ønsker å plassere den første fullt flyttbare havfarmen i Vestfjorden utenfor Hamarøy. Det lokale fiskarlaget er negativt, men politikerne i kommunen møter ikke planene med samme skepsis.

I et vedtak i Hamarøy formannskap heter det at kommunen er positiv til at selskapet sender en søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for videre behandling av planene om etablering av en mobil havfarm i Hamarøy.

Formannskapet mener at det kan være i tråd med strategiplanen for havbruk i Salten, og ber om ei konsekvensutredning som belyser havfarmens innvirkning på miljø, naturressurser og samfunn, inkludert økonomiske konsekvenser for kommunen.