Forskerne anbefaler at neste års kvote for hyse settes til 170.067 tonn. Det er en reduksjon på fem prosent fra årets kvote.

For snabeluer som også er omfattet av rådet, videreføres kvotene med små justeringer. Her mener forskerne en trygt kan fiske 66.779 tonn i 2023 og 70164 tonn i 2024.