Norge har eksportert 844 tonn kongekrabbe til en verdi av 264 millioner kroner i første halvår 2019 viser Sjømat Norge-tallene. Det er en økning i volum på 24 prosent, mens verdien økte med 69 millioner kroner eller 35 prosent.

Kongekrabbe i Sør-Korea

-Fisk og skalldyr fra Norge utgjør en stadig større del av sjømatinntaket i Sør-Korea. Etterspørselen etter norsk sjømat er økende, som også er positivt for norsk kongekrabbes posisjon i markedet – som tar en stadig større markedsandel.

Det estimeres at levende kongekrabbe i Sør-Korea står for over 90 prosent av det totale volumet. Man finner mange sjømatspesialiserte restauranter med levendelagring av sjømat, og anslår at det aller meste av norsk kongekrabbe som blir konsumert i Korea, selges på restaurantmarkedet, sier Gunvar L. Wie, Sjømatrådets fiskeriutsending i Japan og Sør-Korea.

I juni harNorge eksportert 124 tonn kongekrabbe til en verdi av 39 millioner kroner. Det er en økning i volum på 10 prosent, mens verdien økte med 5 millioner kroner eller 13 prosent. Sør-Korea, USA og Nederland var de største mottakerne av kongekrabbe første halvår 2019.