Norges Råfisklag og Sjømatbedriftene har fastsatt følgende minstepriser for hummer gjeldende fra 1. oktober 2018:

Størrelsekr pr kg
Hummer u 1,2 kg250,-
Hummer 1,2 - 2 kg190,-
Hummer o/2 kg140,-