Det melder Norges Sildesalgslag på sine nettsider.

Tobis:

En knalluke på tobisen i Nordsjøen med hele 22.800 tonn i journalen. Dette er fordelt på 23 fangster, der fire båter har hatt to turer på samme uke.

Fisket har foregått på ulike felt, der hovedaktivitetene i starten av uken var på Inner Shoal. Utover i uken fordelte båtene seg mellom dette felt og Vestbanken som ligger lenger på nordøst. I tillegg har noen båter prøvd seg på Klondyke i helgen, der «Sille Marie» meldte inn sin tredje tobislast for uken søndag kveld.

Alle fangster, unntatt en til Danmark, er solgt til norske mel/olje fabrikker fra Egersund i sør til Ålesund i nord. Det meldes fra fabrikkene at fettprosenten er relativ lav, med analyser på rundt 3 % for fisk tatt for vel en uke siden. Fettinnholdet forventes å stige raskt, og der sommer og sol hjelper ekstra på.

Siden åpningen av fisket 15 april er det fisket hele 29.700 t, og vi har fortsatt noen dager igjen av måneden. Vi må tilbake til 2002 for å finne bedre tobisfiske i april, da det ble innmeldt 64.800 t. Vel og merke på hele måneden. Dette år ble det fisket hele 176.900 t, der 57.000 t ble tatt i EU sonen.

Med så godt fiske har et par båter allerede tatt sine tilmålte kvoter basert på den foreløpige satte totalkvote på 70.000 t. «Eros» som er innleid av Havforskningsinstituttet startet i uken det årlige tobistoktet, der det forventes et toktresultat i midten av mai.

I EU sonen, der norske båter ikke har kvote, har og fiske vært godt for danske og svenske båter. Fra åpningen 1 april har båtene trålet i dansk sektor på høyde med Vestbanken. I siste del av uken har båtene trukket ned på Doggerbank, som ligger i britisk sektor.

Vi forventer fortsatt godt trøkk i tobisfiske i kommende uke da de aller fleste av båtene med rettigheter i dette fiske er i gang med sitt fiske.

Kolmule:

Som forventet så går kolmulekvantumet ned og sist uke fikk vi bare innmeldt 2.200 tonn. Dette er fordelt på 2 båter i kolmuletrål fisket i EU, - / Færøysonen, og en båt fra «kanten» i kombinasjonsfiske.

Av årets kolmulekvote på 360.283 t er det fisket vel 328.000 t, og vi forventer at hoveddelen av restkvoten blir tatt i norsk sone.

Årets kolmulefiske vest av Irland og Skottland var i starten preget av ekstremt og langvarige tøffe værforhold, med stormer i kø.

På tross av dette og den oppståtte koronasituasjon så har norske fiskere aldri hatt så stor verdi av kolmule som i år. Selv om det fortsatt skal fiskes noe kolmule så har vi allerede passert en milliard i omsetning på kolmula. Noe vi aldri har oppnådd tidligere på hele år.

Øyepål:

Et par båter har fisket øyepål langs «kanten» og bragt i land 315 tonn med øyepål.

Makrell:

Med litt tendenser til sommer så kommer normalt makrellen til syne langs Rogaland og Vestland. Noen få båter har hatt innmeldinger av notfangster fra 500 kg til 6 tonn.

I tillegg er det levert noen mindre drivgarnsfangster på Sørlandet.

Fra kjøperne som kjøper denne makrell til ferskanvendelse så meldes det om et usikkert marked og behov fremover, da koronasituasjonen kan begrense kjøpelysten av makrell i fiskediskene landet rundt.