– Styret i Flakstad Fiskarlag har registrert at det står bare ca. 3.400 tonn torsk igjen på Ferskfiskordningen, skriver laget i et styremøtevedtak.

– Negative følger

På samme tidspunkt i 2019 stod det igjen ca. 4.400 tonn på den samme kvoten.

– Da var kvoten oppfisket i midten av november. Med samme utviklingen i fisket i år, ser vi for oss at kvoten vil være oppfisket i begynnelsen av november, med de negative følger det vil få for flåten og landindustrien.

Vil bruke levendefiskbonusen

Med bakgrunn i dette vil styret foreslå at det som står igjen av levendefiskbonusen overføres til ferskfiskordningen, det det i dag står igjen ca. 1.350 tonn torsk.

– For å sikre landindustrien råstoff frem til jul vil styret kreve at myndighetene leter «med lys og lykte» etter andre avsetninger som kan tilføres ferskfiskordningen.

Til avslutning vil styret for øvrig vise til vedtak angående ferskfiskordningen som ble gjort på årsmøtet til Flakstad Fiskarlag.