Løsninga er blitt ei ny arbeidsgruppe, der selskapet er representert. Styringsgruppa forblir imidlertid uten representasjon fra Kåringen Næringsselskap. Bakgrunnen er at kommunestyret i juni besluttet å oppnevne formannskapet som styringsgruppe for prosjektet. Vedtaket satte dagens eiere av området, Kåringen Næringsselskap, fullstendig på sidelinja, og selskapet truet med å trekke seg fra samarbeidet.

– Det er vanskelig å slippe private aktører inn som medlemmer av et utvalg som har mandat til å binde kommunen opp økonomisk. Hva kommunens penger skal brukes til er det opp til politikerne å avgjøre, sier ordfører Anita Marthinussen (H) til Bladet Vesterålen.

Eierne av selskapet, Kveldulf Schjerven, Ole Nilsen, Bjarte Juliussen og Kanstad Holding, stilte et ultimatum da de ba kommunen vurdere sammensetningen av styringsgruppa på nytt. - Dersom det ikke lar seg gjøre vil vi fortsette arbeidet med utvikling av Kåringen Havn i egen regi, heter det i brevet, som ble etterfulgt av et oppklarende møte med kommuneledelsen.

- Nå har vi kommet fram til ei løsning alle parter kan leve med, sier Marthinussen til avisen.