Seksjonssjef Frank Ove Olsen ved Fiskeridirektoratets avdeling Nordland, sier at prøver som er tatt av skreiandeler i området, gjør at man nå kan åpne området rekordtidlig.

Rekordtidlig

Fram til i fjor var Henningsværboksen stengt over flere år. Men etter at torskebestanden hadde tatt seg kraftig opp i løpet av de siste årene, valgte man å åpne området for fiske. Men ikke så tidlig som i år.

Åpningen som gjelder fra onsdag gjelder for fiske med konvensjonelle redskaper unntatt snurrevad, og omfatter fartøy som har en største lengde under 15 meter.

Godt innsig

Innsiget av torsk har vært bra de siste dagene. Frank Ove Olsen sier til Kyst og Fjord at det i hovedsak er stor fin torsk som nå tas. Også på line. Spesielt har linefiskerne som drifter utenfor Ballstad gjort gode sjøvær de siste dagene.