Bestanden har gått tilbake over flere år uten at forskerne har kunnet påvise noen enkeltårsak til dette. De vet at mink og rovfugl er et økende problem for de voksne ærfuglene og at egg-spisende fugl som kråker og de større måkene, kan ha negative effekter på ungeproduksjonen. Nå har forskere funnet ut at varmere hav er en direkte årsak til at det har blitt færre ærfugl.

Forskere ved NINA – Norsk institutt for naturforskning på Framsenteret i Tromsø har brukt populasjonsdynamiske modeller for å kome fram til dette. Ved å vise at hvis to eller flere negative, men ikke enkeltvis dødelige påvirkninger, som klima, predasjon og miljøgifter, virker sammen kan det føre til nedgang i bestander. I ytterste konsekvens kan det resultere i utdøing. Studiet er basert på mer enn tretti år med data på sjøtemperaturer og der forskerne linket dette til overlevelse og investering i reproduksjon (antall egg produsert) hos ærfugl.

-Det viser seg at når overflatetemperaturen øker så øker samtidig dødeligheten hos voksne ærfugl, sier Sveinn Are Hanssen i NINA. Han karakteriserer funnene som oppsiktsvekkende og bekymringsfull.

Sammen med kollegene Bård-Jørgen Bårdsen og Jan Ove Bustnes har han nylig publisert en studie om emnet.