I dag finnes det ingen faste standarder eller krav tilknyttet sensorisk kvalitet til norskproduserte omega-3-oljer. Det er et stort behov for utvikling av en slik standard, både for smaksgaranti til kunder men også for verdien av kvalitetskontroll til bedrifter, skriver FHF i en pressemelding.

Et utvalg av Blue Leagasea sine medlemsbedrifter har i samarbeid med Møreforsking og Nofima allerede utviklet en metode for kvalitetskontroll av marine oljer. Kvalitetskontrolltesten er første skritt i systematisering av det sensoriske arbeidet innad i omega-3-bedriftene. Metoden inneholder et foreløpig aromahjul basert på ulike avvik som en kan finne i marine oljer, skriver FHF.

Dette oppstartede FHF prosjektet skal nå gå videre med å utvikle en bransjestandard der en fastsetter spesifikke krav til sensorisk kvalitet. Møreforsking AS har prosjektledelsen. Industrien ser i økende grad også etter nye råstoffkilder. Økt kunnskap om sensoriske egenskaper til marine oljer vil gjøre det mulig å kartlegge om nye råstoffkilder gir prosesserte oljer med akseptabel kvalitet. Standarden skal samsvare med den allerede etablert internasjonale kjemiske kvalitetsstandarden.

God sensorisk kvalitetskontroll vil bidra til økt sikkerhet i tilknytning til næringsaktørenes produktportefølje, og mer standardisert og stabil kvalitet, sier Frank Jakobsen som er FHF ansvarlig på prosjektet.

Her kan du lese mer om prosjektet.