Derfor ønsker han å øke sin kunnskap om de marine forhold. Mandag var arbeiderpartilederen sammen med stortingsrepresentant Lisbeth Berg Hanse, fylkesrådsleder Tomas Norvoll I Nordland (A) og ordførerkandidat for Bodø Arbeiderparti, Ida Pinnerød på besøk ved Universitetet i Nordlands marine forskningsstasjon i Mørkvedbukta.

Støre som er tilhenger av to universitet i Nord-Norge, sier han veldig interessert i å få vite mer om forskningen på marine ressurser ved Universitetet i Nordland.

Universitetets nettside melder at i løpet av et par timer i Mørkvedbukta ble Jonas Gahr Støre og hans følge orientert om aktuelle marine prosjekter ved universitetet, og hvilke muligheter den nye bioøkonomien kan gi kystnasjonen Norge i fremtiden: mat, industriprodukter og energi fra alger, vaksine for å sterilisere oppdrettslaks og lovende forsøk med oppdrett av flekksteinbit til det internasjonale restaurant- og cateringmarkedet.