Bygget er plassert på Sommarøy-siden av havna, i nærheten av marinaen der en rekke andre yrkesbåter har sin base. Også Kristoffersen Fiskebåts fartøy «Gunnar K» ligger her, ved ei betongkai eid av Sommarøy Produksjonslag.

Orden på tingene

- Det vi gjør i denne omgang er å reise et lagerbygg for å få samlet utstyr som i dag står rundt omkring under åpen himmel. Vi ønsker å få orden på ting, sier Rolf Guttorm Kristoffersen, som ikke ser bort fra at det kanskje blir også utført litt kontorarbeid fra bygget.

Tenker framover

Bygget fremstår med sine 900 kvadratmeter romslig.

- Men vi tenker fremover og vil ha litt ekstra plass. Den blir det alltids bruk for, det merket vi sist vi investerte i et lignende bygg, sier Kristoffersen.

Han ser heller ikke bort fra at det kan være aktuelt å bygge kai i nærheten av bygget.

- Det veit vi ikke ennå, det går jo en prosess på dette i havna for tiden. Det er jo for lite liggekaier generelt her på Myre, så hvis det lar seg gjøre ønsker vi gjerne å bidra til mer kaiplass.