- Frydenbø Industri opplever økende etterspørsel etter våre produkter og tjenester, og har i den senere tid økt vår kapasitet ved ansettelse av flere operative ressurser. Pågangen er spesielt stor i nord og vi har etter nøye vurdering besluttet å kjøpe opp Havøysund Patentslipp, sier adm.dir i Frydenbø Industri Terje Vedeler i en pressemelding fra selskapet.

Etter å ha drevet Havøysund Patentslipp siden 1935, besluttet familien Seppola å trekke seg ut av den daglige driften av selskapet. De henvendte seg til Frydenbø med spørsmål om de ønsket å overta.

- Driften av Havøysund er basert på de samme grunnleggende verdiene; entusiasme, ærlighet og ansvarlighet, som er styrende for virksomheten i Frydenbø. Det har derfor vært enkelt å enes om en felles fremtid, forteller daglig leder i Havøysund Patentslipp Bernth R. Sjursen.

- Intensjonen til Frydenbø er at våre kunder etter overtakelsen skal oppleve samme gode kvalitet på våre tjenester som den vi er kjent for i dag, og på sikt erfare en ytterligere forbedring gjennom innføring av felles arbeidsprosesser og rutiner, fortsetter Sjursen.

Endelig overtakelse av selskapet vil være avhengig av pågående juridisk gjennomgang og godkjenning i styret i Frydenbø Industri.

Intensjonen er at transaksjonen formelt skal være lukket innen utgangen av året. Om selskapene Frydenbø Industri, en av Frydenbø Groups fire divisjoner, har siden starten i 1916 levert over 83.000 diesel motorer i det norske maritime markedet.

Siden 1993 har selskapet samarbeidet med FPT, som er en av verdens største produsenter av dieselmotorer og levert fulle fremdriftssystemer til mindre fartøy. Frydenbø Industri leverer også større fremdriftsløsninger gjennom deres samarbeid med motorleverandørene ABC og Baudouin. Hovedaktiviteter for selskapet i dag er service og vedlikehold samt leveranse av deler til det profesjonelle maritime markedet, som betjenes ut fra lokasjonene i Oslo, Bergen, Ålesund og Øksfjord.

Dette er et marked i kontinuerlig utvikling og som har gitt selskapet god vekst de siste årene. Havøysund Patentslipp AS er en familieeid verkstedbedrift lokalisert i Vest-Finnmark med tradisjoner tilbake til 1935.

Bedriften har i over 80 år utført verkstedtjenester, service og vedlikehold av alle typer fartøyer langs kysten, hvor fiskeflåten har vært og er den største kundegruppen. Bedriften har gjort store investeringer opp gjennom årene, med bl.a. overbygget tørrdokk i 1994 og moderne løfte- og transportsystem og hall for båter i 2016. Bedriften framstår i dag som en av de aller mest moderne reparasjonsverkstedene på kysten. Bedriften har 30 ansatte med høy kompetanse, og er en hjørnesteinsbedrift i Måsøy Kommune.