Det viser tall universitetet som ble offentliggjort torsdag.

Fiskerifagene blir mer og mer populære i nord. Bachelor i fiskeri- og havbruksvitenskap har 221 søkere til 45 plasser, noe som er en økning på over 80 prosent.

– Det er formidabelt. Både akvamedisin og fiskeri- og havbruksvitenskap har flere søkere enn studieplasser. Også her blir det konkurranse om studieplassene. Dette er en næring som er i vekst og vil trenge kompetanse, sier prorektor Wenche Jakobsen.

7714 studiesøkere har et studium ved UiT Norges arktiske universitet som sitt førstevalg. Det er en økning på 6,61 prosent, viser årets søkertall fra Samordna opptak. Den nasjonale økningen er 2,7 prosent.

– Årets gode søkertall bekrefter at studiesøkere i Norge er opptatt av faglig kvalitet og karrieremuligheter når de velger utdanning. Vi har aldri hatt så mange søkere, og vi gleder oss over at veksten kommer flere av studiestedene til gode. I Harstad er veksten på hele 15 prosent, sier prorektor Wenche Jakobsen.

Det er de unge søkerne som har UiT som sitt førstevalg. Aldersgruppen 19-23 år utgjør 4520 av de 7714 søkerne. 65,5 prosent av førstevalgsøkerne kommer fra Nord-Norge. Utenfor landsdelen rekrutterer UiT flest førstevalgsøkere fra Oslo (358), Akershus (301) og Sør-Trøndelag (286).

De mest populære studiene ved UiT:

Sykepleierutdanning: 808 søkere

Rettsvitenskap: 591 søkere

Medisin: 512 søkere

Ledelse, nettbasert (Alta): 455 søkere

Økonomi og administrasjon: 359 søkere

Psykologi, årsstudium: 356 søkere

Studiene ved UiT som har flest søkere per studieplass:

Luftfartsfag: 14

Vernepleierutdanning, Tromsø: 5,4

Fysioterapi: 5,083

Fiskeri- og havbruksvitenskap: 4,911

Medisin: 4,414

Akvamedisin: 4,3