- Kvoter som spretter opp og ned gjør markedene ustabile. Forvaltere bør se nærmere på mekanismer for å regulere fangsten mer stabilt, sier fagsjef Kyrre Dale om de nye kvoterådene for NVG-sild fra ICES.

Nesten halvering

Tirsdag la havforskerne fram nye anbefalinger om hvor mye norsk vårgytende sild som bør tas i 2018. Mens rådene var mer enn fordoblet fra 2016 til 2017 er nå anbefalingene en reduksjon på 41 prosent for neste år.

Kyrre Dale

– Erfaringene våre tilsier at det er viktig at forvalterne ser nærmere på den såkalte høstningsregelen, altså hvordan vi fangster silda. Det er vanskelig å skape verdier når kvotene sprett opp og ned raskere enn markedene klarer å tilpasse seg, sier fagsjef Kyrre Dale i Sjømat Norge.

Trenger stabiliseringsmekanismer

For andre fiskebestander er det allerede på plass stabiliseringsmekanismer i høsningsregelene. Dale seier at dette er med på å jevne ut nivået på kvotene fra år til år. I tillegg blir kvotefastsettingen mer forutsigbar og mindre påvirket av kortsiktig variasjon.

- For makrell og kolmule er det avtalt at kvotenivået maksimalt kan reduseres med 20 prosent, og maksimalt økes med 25 prosent fra år til år. Dersom vi hadde gjort det samme for silda, ville vi unngått situasjonen i år der markedene fylles opp med sild og prisene raser ned, sier Dale som legg til at fiskeindustrien møter store utfordringer når det er slik.

– Slike store variasjoner er ikke bra verken for de som produserer sild og ikke minst kjøperne ute i verden. Vi meiner derfor at det nå vil være riktig at det også blir innført en slik stabilitetsklausul for norsk vårgytende sild.

I rådet fra ICES, som ble offentliggjort tirsdag formiddag, foreslås det en kvote på 384.197 tonn. Det er en reduksjon på over 40 prosent i forhold til årets kvote som er på 646.075 tonn.