Årsaken skal blant annet være ventet oppsving i torskeprisene, skriver hegnar.no.

- Selv om torskeprisene har steget nær 50 prosent det siste året, er de fortsatt langt under toppen fra 2007-08. Betydelig etterspørselsvekst i markedene for fersk torsk og klippfisk vil trolig presse torskeprisene opp», skriver analytiker Kolbjørn Giskeødegård i oppdateringen.

Oppgraderer prisen

Nordea oppgraderer også prisanslagene for torsk og hyse til 27 kroner i år og 31 kroner neste år, mot tidligere 25 og 27 kroner.

- Dette gir en attraktiv oppside på 69 prosent i forhold til dagens aksjekurs, skriver analytikeren i oppdateringen.

Avgjørelse på Island

Senere i mars skal for øvrig den Islandske høyesteretten komme med en avgjørelse rundt søksmålet i Glitnir-saken, der Havfisk er saksøkt for 160 millioner kroner.

Analytikerne mener at dersom Havfisk vinner denne saken forventes det at selskapet vil betale utbytte i 2015, ett år tidligere enn ventet.