Kvantumet fersk torsk levert i Troms har holdt seg ganske jevnt uke for uke siste måned, fra 3.400 til 4.100 tonn, sistnevnte i uke 10, da fordelingen var 2.200 tonn tatt på garn, 500 tonn på trål og 370-430 tonn hver på autoline, juksa og snurrevad, og 180 tonn på lina.

Totalt pr uke 10 er fersktorskkvantumet levert Troms kommet opp i 23.600 tonn, opp fra 19.900 tonn til samme tid i fjor.

Av kvantumet i år stod garnflåten for 15.900 tonn (opp fra 13.400 tonn), snurrevad har levert 4.600 tonn (opp fra 3.300 tonn), mens trål, lina og juksa hver står for 800-1.300 tonn. Det er økning i kommunene som står for størsteparten av kvantumet, henholdsvis Tromsø, Lenvik, Berg, Torsken og Karlsøy, mens det for Skjervøy er reduksjon.