Torskeflyktninger fra sør setter sjarken på fraktebåt