Råfisklagets omsetning i uke 14 nådde 170 mill kroner, mot 154 mill kroner tilsvarende uke i fjor, som var påskeuka. Av årets omsetning kom 44 mill kroner etter leveranser fra utenlandske fartøy, der ett grønlandsk fabrikkskip stod for vel 10 mill kroner alene, og resten kom fra 12 russiske båter, 10 trålere hvorav en med filet, og 2 autolinere. Av et samlet kvantum på totalt 6.000 tonn fra de utenlandske båtene, omregnet i rundvekt, utgjorde torsken 5.000 tonn, melder Råfisklaget på sine nettsider..

Bak fjoråret

Til nå har det vært landet fisk for 2,45 milliarder innen Råfisklagets område. Det er ca en halv milliard bak fjoråret – i verdi.

Uke 14 som representerte oppstarten etter årets påske, innbrakte et torskekvantum levert fersk fra norske båter, på 14.200 tonn til verdi 103,8 mill kroner. Lofoten/Salten var fremdeles suverent størst, med 7.000 tonn av dette kvantumet, fulgt av Vest-Finnmark med 3.000 tonn, Øst-Finnmark med 1.400 tonn, Vesterålen med 1.300 tonn, Troms med 1.100 tonn og 400 tonn var levert i området fra Helgeland til Nordmøre. Garnfangstene står for det meste av kvantumet med 8.300 tonn (4.500 tonn i Lofoten og 1.700 tonn i Vest-Finnmark, 750 tonn i Øst-Finnmark og tilsvarende i Troms), deretter følger snurrevad med 2.600 tonn (820 tonn levert Lofoten, 630 tonn hver på Vesterålen og Vest-Finnmark, 500 tonn i Øst-Finnmark). Videre har vi juksa med 2.100 tonn, hvorav halvparten levert Lofoten og 570 tonn i Vest-Finnmark. Til slutt tar vi med 1.100 tonn tatt på lina, med 650 tonn i Lofoten og 250 tonn i Vesterålen.

Mer i Finnmark

Fisket i Lofoten har holdt seg godt oppe lenge, og fremdeles rapporteres om gode fangster, men det går mot en avslutning der. Tall for inneværende uke, uke 15, viser at stadig større andel av torskelandingene tilfaller Finnmark. Av et kvantum på 9.700 tonn fersk torsk levert så langt inneværende uke, pr torsdag, er 3.600 tonn levert i Lofoten, mens 4.000 tonn var levert i Finnmark med fordeling 2.500 tonn i vest- og 1.500 tonn i østfylket.

Ellers har det vært leveranser fra 5 kvitlaksbåter med vel 1.000 tonn totalt i uke 14, et kvantum som allerede er nådd med tall vi har hittil inneværende uke. Et hysekvantum på vel 400 tonn, der Øst-Finnmark var størst med 240 tonn. Av 400 tonn sei levert fersk i uke 14, var 230 tonn tatt på not og levert i Sør-Trøndelag og på Nordmøre. Ennå ikke oppstart på seinot i nord, i motsetning til i fjor da dette fisket allerede var kommet godt i gang.