Onsdag la EU-kommisjonen fram sin rapport om framdriften i den felles fiskeripolitikk de siste årene og forslag til muligheter for fiske i EU-farvann i 2012.

Vitenskapelige råd

Dokumentet beskriver hvordan kommisjonen har til hensikt å legge vekt på vitenskapelige råd når det gjelder tilstanden til fiskebestandene, når avgjørelsen om neste års fangstkvoter skal tas.

De nyeste tallene kommisjonen sitter på viser at fiskebestandene sakte øker, men man mangler fremdeles tall for majoriteten av bestandene på grunn av manglende innrapportering fra en del av medlemslandene. Kommisjonen vil derfor nå bruke en ny metode for å sette grenser for fiske, særlig der tilstrekkelig data ikke eksisterer.

Føre var

Når man ikke har tilstrekkelig data vil kommisjonen foreslå å systematisk redusere fangstene. Kommisjonens ideer blir nå gjenstand for bred høring over sommeren og innspill fra andre aktører vil bli en del av forslaget som skal stemmes over til høsten.