Det betyr at norske eksportører som skal selge varer til det kinesiske markedet må levere en liste som dokumenterer alt fra hvem som har fisket til hvem som har produsert fisken som skal selges på det kinesiske markedet, melder Fiskebåt.

Mattilsynet har lagt ut informasjon om hva som kreves for de som tenker å eksportere til Kina i år. Men det haster, for fristen for å registrere seg er satt til 8. januar.

Ifølge Fiskebåt har salgslagene og Fiskeridirektoratet sammen med Mattilsynet registrert fiskefartøy som regnes som primærprodusenter. Rederi med slike fartøy og som er registrert på her, kan ta det med ro, mens andre igjen selv må sørge for registrering dersom de skal ha fangsten inn på det kinesiske markedet.

- Det er viktig at alle fiskefartøy kommer med på listene som sendes over til Kina. Alle fartøy med godkjenningsnummer fra Mattilsynet må aktivt registrere seg, og vi oppfordrer om at en kommer i gang med dette i god tid før fristen går ut. Videre bør fartøy uten godkjenningsnummer gå inn på lista over fartøy som regnes som primærprodusenter for å sjekke at de har kommet med, suer Sturla Roald, avdelingsleder i Fiskebåt.