- Det viktigste enkelttiltaket for å verne kysttorsken