Til Lofotposten sier daglig leder Kjell Sæterhaug at han håper og tror på godkjenning fra Norges vassdrags- og enerigidirektorat (NVE). For tida jobber Kystverket med å avklare spørsmål rundt merking og sikring av området.

Anlegget det søkes om, vil være et pilotanlegg med totalt installert effekt på inntil 0,35 MW. Det vil ha en høyde på cirka 10 meter og en bredde og lengde på henholdsvis 6 og 12 meter. Det skal plasseres på havbunnen hvor fundamentet av stål forankres med bolter.

– Ved hjelp av måleinstrumenter og annen befaring har vi gjort grundige undersøkelser. Vår konklusjon er at Gimsøystraumen er ideell og ypperlig for å ta ut strøm, sier Sæterhaug til avisen.

Kraftverket vil bestå av to turbiner, og årlig energiproduksjon er beregnet til 1 GWh. Kraften skal føres i land via sjøkabel og tilkobles eksisterende kraftnett på land.

Pilotperioden skal vare i fire år.