Fiskebåt melder på sine nettsider at de helst hadde sett at ordeningen fortsatt skulle være frivillig.

– Fiskebåt mener at prøvene som samles inn gjennom Fangstprøvelotteriet er minst like viktige som toktresultater, og dette er ei ordning der alle med en relativt liten innsats kan bidra til bedre ressursforsking.

Bruk av elektronisk fangstdagbok og loddtrekning på enkeltfangstnivå for å «bestille» fangstprøver, er en statistisk sett tilnærmet optimal måte å gjøre det på, og er nå den eneste måten Havforskingsinstituttet henter inn fangstprøver av de nevnte artene.

Artene det skal sendes inn prøver på er:

Sild

Kolmule

Makrell

Brisling

Øyepål

Hestmakrell

Lodde

Strømsild

Vassild

Tobis og annen sild

– Skal ordninga gi den bedringen i presisjonen av kvoterådene som er ventet, så er det avhengig av full deltakelse fra fiskerne sin side, skriver de.

Les mer her.