I et brev til Fiskeri- og kystdepartementet skriver Fiskebåt at den islandske begrunnelsen for ikke å gjennomføre en lodderegistrering nå er svak.

Uholdbare argumenter

Fiskebåt viser i brevet til at manglende islandske forskningsdata om loddebestanden ved Grønland, Island og Jan Mayen har redusert sjansene for sommerloddefiske ved Grønland/Jan Mayen i år. Islandske havforskingsfartøy har ikke gjennomført letetokt etter sommerlodde på grunn av vanskelige isforhold, og mener at det ikke er hensiktsmessig å lete nå siden loddebestanden står i slør høyt i vannflaten over et stort areal, og at den derfor er lite målbar. Island vil sannsynligvis vente til oktober med nytt letetokt. Det mener de ikke holder.

Forsøksfiske

Organisasjonen vil også foreslå at Fiskeri- og kystdepartementet åpner for at tre - fire fartøy kan foreta forsøksfiske og kartlegging av loddebestanden i Jan Mayen-sonen fra 1. august for å dokumentere bestandssituasjonen og norske interesser. Dette bør samordnes med Havforskningsinstituttet.