Norske pelagiske fiskere har levert over 1,3 millioner tonn pelagisk fisk gjennom Sildelagets auksjoner så langt i 2021. Størstedelen av fangstene ender opp på matfatet til fiskespisere over hele verden. Derfor vil de gi markedsføringen et lite ekstra puff kommende sesong.

Viktig jobb

- Vi fiskere er flinke til å hente fisken opp av havet og det skal vi fortsette med. Like viktig er jobben industrien og eksportørene, med god hjelp fra Sjømatrådet gjør, for å få den flotte fisken vår ut i verden, sier styreleder Lars Ove Stenevik i Sildelaget.

Stenevik utrykket stor tilfredshet med at fiskerne, gjennom Sildelagets styre og arbeidsutvalg, igjen legger ekstra penger i potten for det viktige markedsarbeidet for pelagisk fisk.

- Prisene vi fiskere får for fisken vi leverer her hjemme er helt avhengig av både god markedsadgang til mange land ute i verden og at vi promoterer fisken vår der. Dette arbeidet er krevende, det koster penger og innsats, men gevinsten kommer alle i næringen til gode, også oss fiskere, sier Stenevik.

Solide bevilgninger

I 2019 bevilget Sildelaget hele ni millioner kroner for å opprettholde aktiviteten i viktige markeder for sild og makrell.

I 2020 ble det bevilget en million. En markedsgruppe for pelagisk fisk, en gruppe som består av Sjømatrådet, Sildelaget og eksportørene, bestemte at midlene i 2020 skulle gå til makrellsatsing i Taiwan og Thailand.

Tall fra Sjømatrådet viser at begge disse markedene hadde vekst i importen av makrell i 2021 , Taiwan er opp hele 25 prosent over fjoråret.

- Midlene gjorde av vi kunne doble satsingen i Thailand og Taiwan, dette var helt nødvendig for å kunne oppnå de gode resultatene der , sier markedsansvarlig for pelagisk fisk i Sjømatrådet, Jan Eirik Johnsen.

- Gledelig førjulsgave

Sjømatrådet setter pris på at de pelagiske fiskerne igjen bidrar til styrket innsats i markedarbeidet.

- Dette er virkelige gledelig og en fantastisk førjulsgave. Sildelaget har vært en sterk og viktig støttespiller i markedsarbeidet og vi ser frem til godt samarbeid videre.

I likhet med i fjor er det Sjømatrådets markedsgruppe for pelagisk i samråd med våre fagfolk som tar avgjørelsen på hvor disse ekstra midlene skal brukes. Vi skal sørge for at midlene blir investert på en god måte slik at næringen får best mulig avkastning og effekt, sier administrerende direktør i Norges sjømatråd, Renate Larsen.